In deze verklaring zullen wij je zo goed mogelijk informeren over de omgang met jouw persoonsgegevens.

Heb je toch nog vragen? Neem dan gewoon even contact met ons op!

Identiteit Beginnersorkest Merlijne

Beginnersorkest Merlijne
Kolenstraat 4
7201 HR Zutphen

E-mail: contact@beginnersorkestmerlijne.nl
06-159 46 454

KvK 75111047
BTW NL001682747B57

Privacy

Beginnersorkest Merlijne neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze website, webshop en wanneer je deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt. Wij doen ons uiterste best om de persoonsgegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze privacy verklaring hopen wij een helder overzicht te geven van de manier waarop we de persoonsgegevens verzamelen en verwerken. In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Beginnersorkest Merlijne verantwoordelijk voor verwerking van jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die we verwerken

Hieronder vind je een lijst van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Welke gegevens wij precies verwerken hangt af van het doel waarmee je onze website gebruikt. Wanneer je contact opneemt met een vraag zullen andere gegevens verwerkt worden dan wanneer je bij ons een bestelling doet.

De lijst met persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Instrument
  • E-mail adres
  • Bankgegevens
  • IP-Adres
  • Locatie gegevens
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Overige persoonsgegevens

Naast de bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat je telefonisch of via de e-mail andere persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens die onderaan bovenstaande lijst staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Met onze website, webshop en diensten hebben we niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger dan 16 jaar zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@beginnersorkest.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe, waarom en hoe lang?

In dit stuk tekst zullen we je uitleggen hoe, waarom en hoe lang wij jouw gegevens bewaren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn kwetsbaar en daarom maken we gebruik van SSL-encryptie en sterke beveiliging software WordFence. Daarnaast worden er ook regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Esmero.nl

Wij maken voor onze webhosting gebruik van de diensten van Esmero.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Esmero.nl heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Contactformulieren

Op de website maken we gebruik van de plugin Contact form 7. Wanneer je dit formulier invult zullen wij verschillende gegevens van jou ontvangen zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en jouw bericht. Deze gegevens gebruiken wij enkel om weer contact met je op te nemen om jouw vraag of opmerking te beantwoorden. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk en daarnaast zullen we deze gegevens ook niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Jortt

Wij maken voor onze online-boekhouding gebruik van de diensten van Jortt.nl. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Mollie

Wij maken voor onze automatische-incasso en Ideal betalingen gebruik van de diensten van Mollie.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Met Analytics verzamelen we verschillende gegevens. Zo kunnen we zien hoeveel mensen er op onze website zijn geweest, hoe lang en op welke pagina’s. Daarnaast kunnen we ook zien vanaf welke locatie en met wat voor apparaat de website bekeken word. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren. Zien we bijvoorbeeld dat er niemand op onze WordPress pagina komt? Dan gaan we hier meer aandacht aan besteden, zodat ook deze pagina beter bezocht gaat worden.

Bij het gebruik van Analytics hebben we de IP adressen geanonimiseerd met een javascript code en daarnaast delen we geen gegevens met Google die ze kunnen gebruiken om producten en services te verbeteren, benchmarking, technische ondersteuning en de accountspecialisten mee te laten kijken.

Om dit te kunnen doen maken we gebruik van cookies. Er zijn verschillende mogelijkheden bij Google Analytics voor het bewaren van deze gegevens. Er kan gekozen worden voor het automatisch verwijderen na 14, 26, 38 en 50 maanden en er kan gekozen worden voor niet automatisch verwijderen. Omdat wij graag de ontwikkelingen van de website goed in de gaten houden hebben wij gekozen voor het niet automatisch verwijderen van deze gegevens. Het is wel mogelijk om de gegevens op aanvraag te verwijderen. Wil je dit? Neem dan even contact met ons op en dan gaan wij voor je aan de slag!

Google Adsense

Op een aantal pagina’s van deze website wordt gebruik gemaakt van Adsense. Dit is een advertentiedienst van Google. Met de cookies die hiermee geplaatst worden kunnen Google en zijn partners advertenties weergeven op basis van jouw bezoek aan deze of aan andere websites. Afmelden voor de personaliseerde advertenties kan door Google’s advertentie instellingen te bezoeken. Voor het gebruik van cookies voor gepersonaliseerde advertenties door externe leveranciers kun jij je afmelden door aboutads.info te bezoeken.

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken jouw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die je verstrekt zoals het opnemen van contact of het afhandelen van bestellingen. Beginnersorkest Merlijne neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Beginnersorkest Merlijne) tussen zit.

Bewaartermijnen

Beginnersorkest Merlijne bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (7 jaar) loopt bewaren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Beginnersorkest Merlijne op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van jouw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen jouw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Datalek procedures

Indien we een datalek hebben, denk aan bijvoorbeeld een gehackte site dan zullen wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Allereerst wordt onze beheerder van de website en de hosting ingelicht om te kijken waar het datalek vandaan en om te kijken hoe dit zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Gaat het hier om persoonsgegevens waarbij er kans is op ernstige nadelige gevolgen dan zal het lek gemeld worden aan de Autoriteit persoonsgegevens. Uiteraard word het lek ook gemeld aan alle betrokkenen.

Wanneer er sprake is van een datalek zullen we al het bewijs hiervan bewaren. Denk hierbij aan de oorzaak van het lek maar ook de oplossing om het lek weer te dichten. Deze gegevens bewaren we minimaal 1 jaar.

Uiteraard hebben we verschillende maatregelen getroffen om dit soort datalekken tegen te gaan zoals beveiliging-plugins, ssl verbinding en de mogelijkheid om 24 uur per dag de website beheerder te bereiken.

Jouw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb je als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe jij je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van jouw gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens als je vermoedt dat wij jouw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage en correctie

Je hebt natuurlijk altijd inzage in jouw persoonlijke gegevens en niet alleen inzage. Je mag het natuurlijk ook laten corrigeren of verwijderen. Wil je dat wij iets met jouw persoonsgegevens doen? Neem dan even contact met ons op en wij helpen je zo snel mogelijk verder.

Wijzigingen in het privacy beleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Beginnersorkest Merlijne wil je er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact opnemen

Heb je na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet, maar neem contact met ons op. Hieronder vind je nogmaals onze bedrijfsgegevens:

Beginnersorkest Merlijne
Kolenstraat 4
7201 HR Zutphen

E-mail: contact@beginnersorkestmerlijne.nl
06-159 46 454

KvK 75111047
BTW NL001682747B57